Evolutie en gezondheid

Eén met de natuur, verzamelen en jagen, eten wat de omgeving op dat moment te bieden heeft. Onderzoekers hebben de maaginhoud van goed bewaarde stoffelijke overschotten van jager/verzamelaars onderzocht. De onderzoekers troffen daar een grote verscheidenheid aan voedingsstoffen aan, veel meer dan wat mensen in moderne tijd op een dag binnen krijgen. Jagen en verzamelen betekende veel en gevarieerde lichaamsbeweging.

Na de eerste landbouwrevolutie (ongeveer 10.000 jaar geleden) gingen de mensen veel eenzijdiger eten, vooral veel meer granen dan voorheen. De meeste mensen werkte op het land, nog steeds veel lichaamsbeweging. De beweging was echter veel minder gevarieerd, heel veel staand en met gebogen rug. Onderzoekers hebben skeletten en gebitten van deze mensen vergeleken met die van hun voorouders, de jager/verzamelaars. De uitkomst is dat zowel de gebitten als de skeletten van de jager/verzamelaars in veel betere conditie waren.

Op dit moment, net na de industriële revolutie, mogelijk gemaakt door olie, steenkool en technologie, zitten we nu in midden in de digitale revolutie. Vlak voor de industriële revolutie werkte ongeveer 90% van de mensen als boer, nu nog 1%. We zitten achter de computer in plaats van werken op het land. We eten nog steeds veel granen maar daar bovenop ook nog grote hoeveelheden suiker.

Van een zeer gevarieerd voedingspatroon tot eenzijdig met veel granen en suiker. Van veel lichaamsbeweging naar nauwelijks lichaamsbeweging. Naast milieuvervuiling komen bijna alle ziektes en lichamelijke ongemakken voort uit deze ontwikkelingen.

Vooral door betere hygiëne en de ontdekking van antibiotica is de gemiddelde levensverwachting nu een stuk hoger dan voor de industriële revolutie.

De grootste gevaren voor onze gezondheid zijn welvaartsziektes als diabetes en obesitas. Ook milieuvervuiling is voor onze gezondheid een groot probleem aan het worden, fijnstof in de lucht, pesticiden in ons drinkwater, noem maar op. Een ander groot probleem is dat steeds meer ziekteverwekkende bacteriën resistent worden tegen antibiotica.

Dus, gevarieerd eten en minder granen en veel minder suiker. Meer lichaamsbeweging. Minder antibiotica gebruiken, vooral in de veehouderij. Alleen nog biologisch voedsel verbouwen. Minder produceren, minder consumeren en dus minder afval. Het afval wat er nog is hergebruiken. We zullen van olie en steenkool af moeten, dat wordt een enorme maar noodzakelijke uitdaging. 

Bart

Vervuiling en onze gezondheid

Luchtvervuiling, grondvervuiling, watervervuiling, alle natuurlijke elementen die wij nodig hebben zijn vervuild. Het is allang bekend dat deze vervuiling slecht voor onze gezondheid is en wereldwijd direct of indirect de oorzaak is van veel ziekte en sterfgevallen.

Onze voedsel productie is zeer afhankelijk van olie (petroleum) en aardgas. Bestrijdingsmiddelen (pesticide) uit olie. De tractor die het land bewerkt. De vrachtwagen, boot of vliegtuig die het voedsel vervoeren gebruiken olie als brandstof. Het maken van kunstmest kost enorme hoeveelheden aardgas.

Een groot gedeelte van het voedsel dat wereldwijd verbouwd wordt, dient als voeding voor dieren die wij vervolgens opeten. Grote hoeveelheden bos en oerwoud worden omgekapt voor grond voor deze dieren of voor de voedselvoorziening van deze dieren. Deze dieren, voornamelijk, koeien, varkens en kippen produceren grote hoeveelheden broeikasgassen terwijl de bomen die deze gassen kunnen neutralisten juist worden gekapt.

Zo veel mogelijk lokaal geproduceerd biologische voeding kopen en zo weinig mogelijk (biologisch) vlees eten. Dat zijn maatregelen die effectief zijn om onze planeet schoner te krijgen en zeer goed voor je gezondheid.

Milieuvervuiling zorgt voor vervuiling van al onze cellen, organen en onze drie communicatie systemen; hormonaal systeem, immuunsysteem en zenuwstelsel. Vervuiling van ons hormonaal systeem kan tot bijvoorbeeld onvruchtbaarheid leiden. Vervuiling van ons immuunsysteem zorgt ervoor dat we minder goed beschermd zijn tegen infectie ziektes. Vervuiling van ons zenuwstelsel zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen sneller een burn-out krijgen.

De keuze wat voor eten je koopt en eet is een zeer belangrijke, voor je eigen gezondheid en voor de gezondheid van onze planeet.

Stress of je leven – blog 4

De Maatschappij

Ik hoor vaak zeggen, we leven in een stressvolle maatschappij, ik denk zeker dat dit waar is. Wie is de maatschappij, ik of jij en alle andere mensen, en we bedoelen natuurlijk de mensen die dicht genoeg bij je staan dat ze een impact op je leven hebben. De politici, bazen van bedrijven, dokters, leraren, buren etc. etc. Ook wordt er vaak gezegd dat de maatschappij druk uitoefent, aangezien wij ook de maatschappij zijn oefenen wij ook druk uit op onze omgeving. Sommige mensen gaan gebukt onder deze druk, andere mensen kunnen goed met deze druk omgaan.

De druk die ik zelf ervaar is dat je mee moet doen met de competitie wie er het meest succesvol in het leven is. Hoog opgeleid zijn, veel geld hebben, veel gereisd hebben, veel vrienden hebben. Van alles veel en het liefste meer dan de ander. Behalve dat dit dit voor de meeste mensen veel stress oplevert is het ook een te zware belasting voor ons ecosysteem.

Hij wil een gezin het liefst drie kinderen, een mooi huis in een nette buurt en een grote auto. Vaak op vakantie veel vrienden en natuurlijk naar de sportschool om er goed ui te zien. Nu heeft hij dat allemaal en een goed betaalde baan bij een grote bank om alles te kunnen betalen. Hij is nu eind dertig en loopt tegen een burnout aan. Het lijkt vrijwel onmogelijk om zijn leven drastisch om te gooien. Zijn vrouw is super blij met het huis, de kinderen met hun school en al hun hobby’s. De auto is van de zaak en hij moet de rente van zijn hypotheek betalen en het huis verder aflossen. Hij zit vast. Zijn baas geeft hem wat tijd vrij om op te knappen en dan weer terug naar de stress van alle dag.

Zijn keuzes gebaseerd op zijn wens om zeer “succesvol” te worden hebben uiteindelijk geleid tot een man die bijna ten onder gaat aan de stress. Er zijn ook mensen die praktisch gezien wel de mogelijkheid hebben om hun leven om te gooien en dat ook willen, maar dat niet doen vanwege de maatschappelijke druk die ze voelen.

Even pauze van de maatschappij, vakantie, uitgerust en dan weer terug. Of een pauze door te mediteren (is niet hetzelfde als spirituele meditatie) en weer terug. Pranayama is het zelfde, je geeft de mind even wat rust en doen, boem, weer terug.

In hoeverre moet ik mij aanpassen aan de maatschappij. Hoeveel vrijheid is er voor mij. Zou ik buiten de maatschappij kunnen leven. Hoeveel invloed heb ik om de maatschappij te veranderen. Allemaal ingewikkelde vragen die op komen borrelen als ik denk aan stress en de maatschappij.

Stress of je leven – blog 3

Ademhaling

Bij inademing via neus en mond, luchtwegen (bronchiën) en de longblaasjes (alveolen) komt zuurstof in het bloed terecht. Zuurstof gaat verder naar de cellen en is noodzakelijk voor de productie van energie (ATP). Bij uitademing verlaat CO2 via de luchtwegen het lichaam.

Sigaretten roken en luchtvervuiling geven veel lichamelijke stress op luchtwegen en longen. De energie behoefte neemt bij elke vorm van stress enorm toe terwijl het door o.a. Luchtvervuiling juist lastig wordt voor het lichaam om energie te produceren.

Stress zorgt vaak voor spanning in de buik en zonnevlecht. Zonnevlecht is een grote zenuwknoop onder de navel. Een gevolg hiervan is dat het middenrif (diafragma) onder spanning komt te staan en lastiger naar beneden zakt bij inademing. Dit heeft weer als gevolg, sneller buiten adem en minder lucht in de longen.

Een ander woord voor inademing is inspiratie. Inspiratie heeft ook hele andere betekenis namelijk ingeving. Het woord inspiratie komt van het Latijnse woord spiritus, wat geest betekend. Een onderdeel van Yoga is pranayama (ademhalingsoefeningen). Mensen die ervaren zijn in pranayma ervaren dat door de oefeningen hun gedachten rustiger worden of tijdelijk zelfs helemaal stilvallen. Prana is een belangrijke bron van energie in de Yoga, prana komt via ademhaling in ons systeem terecht. Prana is niet hetzelfde als zuurstof, prana is geen materie maar energie.

Nu weten we dat ademhalen zeer belangrijk is voor ons lichaam, geest en energie-lichaam. Ademhalingsoefeningen kunnen als ze verkeerd worden uitgevoerd juist energie kosten. Ademhalingsoefeningen in bijvoorbeeld Yoga, Qigong en Systema (Russische krijgskunst) moeten voor beginners onder professionele begeleiding gedaan worden.

Het tot rust brengen van het middenrif kan gedaan worden door op die plek rustig te masseren met de juiste essentiële oliën. Bepaalde supplementen als bijvoorbeeld magnesium en valeriaan in te nemen en de juiste ademhalingsoefeningen te doen.

Stress of je leven – blog 2

Slaap en Stress

Een stukje over slaap omdat stress vaak tot slaapproblemen leidt en slaapproblemen tot stress.

Slaap is voor een groot gedeelte nog een mysterie, wel weten we dat slaap noodzakelijk is voor fysieke en mentale gezondheid. We weten dat slapen nodig is om uit te rusten, het lichaam en geest komen tot rust zodat je de volgend dag weer kunt functioneren. Slaap is echter veel meer dan dat. De slaap-waakritmiek wordt bij mensen en dieren geregeld door gebieden in de hersenstam en de hypothalamus. Een volwassen persoon heeft gemiddeld 8 uur slaap nodig, kinderen en baby’s hebben meer slaap nodig. Er zijn vier fasen van slaap te benoemen die samen een slaapcyclus vormen. Gemiddeld wordt de hele slaapcyclus zo’n drie tot vijf keer per nacht doorlopen. Een slaapcyclus duurt zo’n 90 tot 120 minuten.

1 Sluimerfase, De sluimerfase is de overgangsfase tussen waken en slapen. De oogbeweging wordt trager. Je hebt moeite je ogen open te houden en valt uiteindelijk in slaap. De hersenactiviteit neemt langzaam af.

2 Lichte slaap, In deze fase begint de slaap, maar deze is nog heel licht. Je wordt niet meer van elk geluid wakker, maar als je kan makkelijk gewekt worden.

3 Dit is de fase van de echte diepe slaap. Ademhaling en hartritme dalen tot het laagste ritme. Als je uit deze slaap gewekt wordt ben je gedesoriënteerd en heb je tijd nodig om je te realiseren waar je bent.

4 Droomslaap (R.E.M) In deze fase zijn er snelle oogbewegingen (Rapid Eye Movement) en is er sprake van grote hersenactiviteit. Spieren zijn volledig ontspannen.

Overdag lopen de hersenen een licht zuurstof tekort op, deze moet normaal gesproken tijdens het slapen weer aangevuld worden. Slapen is belangrijk voor het verwerken van emoties. Dit vindt plaat in het limbisch systeem in de hersenen. Het limbisch systeem is een vrij groot gebied dat verschillende hersendelen omvat die betrokken zijn bij het opslaan en verwerken van emotionele herinneringen.

Bij de meeste mensen heeft slaaptekort een negatief effect op het concentratie- en reactievermogen op de dag erna. Tekort aan slaap draagt bij tot mentale vermoeidheid, vergeetachtigheid en slechte Stemming.

Stress leidt vaak tot slaap problemen die hierboven genoemd zijn. Slecht slapen leidt vaak weer tot meer stress. Er is zeker geen simpele kant en klare oplossing, toch een paar tips die voor een betere nachtrust kunnen zorgen.

 • Verduister de slaapkamer.

 • Ga ruim voor middernacht slapen.

 • Elke dag rond de zelfde tijd naar bed.

 • Beperk alcohol en coffeïne inname.

 • Een uur voor het slapen gaan alle beeldschermen in huis uit.

 • Twee uur voor het naar bed gaan niet meer eten.

Er zijn een aantal hersenhormonen (neurotranmitters) betrokken bij het slaap proces, twee daarvan zijn GABA en melatonine. Melatonine is vooral bekend vanwege het effect tegen een jetlag. Melatonine wordt in de epifyse (pijnappelklier) in de hersenen geproduceerd en speelt een belangrijke rol bij het dag/nacht ritme. GABA is een in de hersenen veel voorkomende neutransmitter die soms wordt ingezet tegen ADHD-achtige klachten.

Voor contact informatie en meer…

http://healthcoachbart.nl/Contact/over-Bart/

Stress of je leven – blog 1

Stress en bijnieren

Termen als burnout en bijnier uitputting hoor je al snel als het over stress gaat. We gaan stap voor stap bekijken wat er gebeurt bij stress.

1 Stress ontstaat in het hoofd, de mind, het begint met een prikkel die van binnenuit (een gedachte) of van buitenaf komt. Een prikkel van buitenaf kan het horen van een harde knal, of het bijna te laat aan zien komen van een auto zijn. Een stress prikkel van buitenaf wordt door een van onze vijf zintuigen waargenomen.

Een stress prikkel van binnenuit begint als een gedachte, plotselinge angst, onrust etc. met heel veel verschillende oorzaken. De oorzaken kunnen stress op het werk, stress thuis of een stress van een trauma zijn. Een prikkel van buitenaf geeft vaak kort durende stress en kan heel zinvol zijn, je ruikt vuur, vliegt van de bank af een neemt maatregelen. Stress van binnenuit kan lang aanhouden en daardoor tot grote mentale, emotionele en fysieke problemen leiden.

2 Het lichaam reageert in eerste instantie met adrenaline, adrenaline geeft het bekende, vlucht, vecht of bevries reactie. Hartslag ,ademhaling en bloedsuiker gaan omhoog. Minder bloedtoevoer naar het spijsvertering systeem en een verhoogde alertheid. Adrenaline is een hormoon, communicatie stofje in het bloed en een neurotransmitter, een communicatie stofje in het zenuwstelsel. De hoofdbouwsteen van adrenaline is het aminozuur (eiwit) l-tyrosine. Tyrosine is ook de belangrijkste bouwsteen van dopamine en het schildklierhormoon.

3 In tweede instantie reageert het lichaam met cortisol, ongeveer 30 min na de stress prikkel. De hypofyse scheidt het hormoon ACTH af wat er voor zorgt dat de bijnieren cortisol in het bloed afgeven. Cortisol zorgt voor het vrijkomen van extra energie in het lichaam om het enegie verlies van het vrijkomen van adrenaline te compenseren. Dit doet cortisol door vet en aminozuren (uit spierweefsel) om te zetten in glucose. Door middel van een negatieve feedback systeem neemt de productie van cortisol weer af.

Cortisol werkt ontstekingsremmend en onderdrukt het immuunsysteem en wordt vanwege deze eigenschappen in de medische wereld veel gebruikt. Cortisol is een steriod hormoon, dit betekent dat cortisol gemaakt wordt uit cholesterol.

4 Door middel van het negatieve feedback systeem daalt cortisol en het lichaam komt normaal gesproken terug in haar natuurlijke balans, dit wordt ook wel homeostase genoemd.

Als de stress door een interne prikkel wordt veroorzaakt, een gedachte, is de kans veel groter dat het lichaam als het ware in de stress modus blijft staan. Nu we grofweg weten wat adrenaline en cortisol in ons lichaam doen, kun je je voorstellen dat lichamelijke klachten niet kunnen uitblijven. Dan krijgt de persoon die lijdt aan mentale stress er ook nog eens fysieke klachten bij, wat lijdt tot nog meer stress.

Veel voorkomende klachten nog even op een rij:

 • Rusteloosheid/slapeloosheid

 • Verstoorde spijsvertering

 • Hoge bloedsuiker, verhoogde kans op diabetes type 2

 • Hoge bloeddruk

 • Concentratie verlies

 • Verkrampte spieren

 • Verlaagd immuunsysteem

Veel klachten uit dit rijtje kunnen, als ze lang genoeg aanhouden lijden tot zeer vervelende chronische aandoeningen. Veel mensen met deze aandoeningen zullen uiteindelijk medicatie krijgen. Antidepressiva, slaaptabletten, beta blokkers noem maar op. Het grote gevaar van chronische stress is niet alleen een burnout maar ook op termijn de bovengenoemde gezondheid problemen.

Dit was deel 1, in de volgende delen ga ik verder met het thema stress en krijg je tips, mogelijkheden hoe je met stress om kan gaan.

<a href=”https://www.bloglovin.com/blog/19667983/?claim=adtjnw6gr8x”>Follow my blog with Bloglovin</a>