Evolutie en gezondheid

Eén met de natuur, verzamelen en jagen, eten wat de omgeving op dat moment te bieden heeft. Onderzoekers hebben de maaginhoud van goed bewaarde stoffelijke overschotten van jager/verzamelaars onderzocht. De onderzoekers troffen daar een grote verscheidenheid aan voedingsstoffen aan, veel meer dan wat mensen in moderne tijd op een dag binnen krijgen. Jagen en verzamelen betekende veel en gevarieerde lichaamsbeweging.

Na de eerste landbouwrevolutie (ongeveer 10.000 jaar geleden) gingen de mensen veel eenzijdiger eten, vooral veel meer granen dan voorheen. De meeste mensen werkte op het land, nog steeds veel lichaamsbeweging. De beweging was echter veel minder gevarieerd, heel veel staand en met gebogen rug. Onderzoekers hebben skeletten en gebitten van deze mensen vergeleken met die van hun voorouders, de jager/verzamelaars. De uitkomst is dat zowel de gebitten als de skeletten van de jager/verzamelaars in veel betere conditie waren.

Op dit moment, net na de industriële revolutie, mogelijk gemaakt door olie, steenkool en technologie, zitten we nu in midden in de digitale revolutie. Vlak voor de industriële revolutie werkte ongeveer 90% van de mensen als boer, nu nog 1%. We zitten achter de computer in plaats van werken op het land. We eten nog steeds veel granen maar daar bovenop ook nog grote hoeveelheden suiker.

Van een zeer gevarieerd voedingspatroon tot eenzijdig met veel granen en suiker. Van veel lichaamsbeweging naar nauwelijks lichaamsbeweging. Naast milieuvervuiling komen bijna alle ziektes en lichamelijke ongemakken voort uit deze ontwikkelingen.

Vooral door betere hygiëne en de ontdekking van antibiotica is de gemiddelde levensverwachting nu een stuk hoger dan voor de industriële revolutie.

De grootste gevaren voor onze gezondheid zijn welvaartsziektes als diabetes en obesitas. Ook milieuvervuiling is voor onze gezondheid een groot probleem aan het worden, fijnstof in de lucht, pesticiden in ons drinkwater, noem maar op. Een ander groot probleem is dat steeds meer ziekteverwekkende bacteriën resistent worden tegen antibiotica.

Dus, gevarieerd eten en minder granen en veel minder suiker. Meer lichaamsbeweging. Minder antibiotica gebruiken, vooral in de veehouderij. Alleen nog biologisch voedsel verbouwen. Minder produceren, minder consumeren en dus minder afval. Het afval wat er nog is hergebruiken. We zullen van olie en steenkool af moeten, dat wordt een enorme maar noodzakelijke uitdaging. 

Bart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *